Problematisch alcohol- en druggebruik op de werkvloer

De frequentie en omvang van gebruik spelen een belangrijke rol in het ontstaan van probleemgebruik, al is ook de context een relevante factor. De pagina’s in onderliggend menu geven meer inzicht in werkgerelateerd (probleem)gebruik.