Skip to main content

Wat zegt de wet over alcohol en drugs op het werk?

De aanpak van alcohol en andere drugs in de organisatie kan niet los gezien worden van de juridische aspecten. Wat juridisch mag en niet mag vormt de contouren voor een geslaagd en correct alcohol- en drugbeleid.

Via bovenstaand menu vindt u alle juridische aspecten over alcohol- en druggebruik op en rond het werk, geschreven door Isabel Plets, advocate Lydian Brussel, en praktijklector UGent en LISS.

U kan de informatie ook downloaden als dossier, in onderstaande pdf.

Net zoals voor de overige informatie van deze site, vragen wij wel uitdrukkelijk om een correcte bronvermelding wanneer u informatie overneemt.

Te downloaden documenten

Is alleen regelgeving voldoende?

Nee, enkel de interne regels in lijn brengen met de wetgeving is niet voldoende.

  • Een doeltreffend alcohol- en drugbeleid, waarmee je functioneringsproblemen voorkomt of snel kan opsporen, hangt immers nauw samen met vier verschillende pijlers. ‘Regelgeving’ is daar maar één van. Ook de pijlers ‘procedures bij acuut en chronisch misbruik’, ‘hulpverlening’ en ‘vorming en voorlichting’ moeten goed uitgewerkt zijn.
  • Een zwakke, dus minder uitgewerkte pijler ondermijnt het effect van het ganse beleid.
  • De pijler ‘Vorming en voorlichting’ is enorm belangrijk om de drie andere pijlers te realiseren. Vorming en voorlichting zijn cruciaal om de werknemers te motiveren het beleid toe te passen. Specifieke vorming voor sleutelfiguren (leidinggevenden, hulpverleners) is daarbij aangewezen. Zij worden immers (eerst) met functioneringsproblemen ten gevolge van problematisch alcohol- en ander druggebruik geconfronteerd en moeten weten hoe op te treden.