Skip to main content

QADO
Alles over alcohol, drugs en werk

Iedere werkgever doet er goed aan een alcohol- en drugbeleid op te stellen: een geheel van afspraken, regels, hulp en preventieve maatregelen over alcohol en andere drugs. Deze website ondersteunt bedrijven en organisaties bij het opstellen van zo’n beleid.

Hoe ver staat uw organisatie?

Q-ADO 2.0 is een interactieve vragenlijst, beschikbaar in beide landstalen. De vragen peilen naar hoe uw organisatie op dit moment omgaat met alcohol en andere drugs. Na het invullen van deze vragenlijst, krijgt u advies op maat, voor het opstellen of bijsturen van uw beleid.

Feiten en cijfers