VERTROUWELIJK: alle informatie voor u en uw collega's

Als werknemer kunt u in uw omgeving geconfronteerd worden met problematisch gebruik van alcohol en andere drugs, met pilgebruik, met een gok- of internetverslaving. Het kan uw directe collega zijn, maar ook iemand van een andere afdeling, een leverancier of zelfs een leidinggevende.
Of misschien stelt u zich vragen bij uw eigen alcohol- of druggebruik, op of buiten het werk.

Wat kunt u doen als een collega een alcohol- of drugprobleem heeft?
Wat kan en mag uw werkgever doen?
En wat als u zich zorgen maakt over uw eigen gebruik?

Op deze pagina vindt u alvast een antwoord op een aantal vragen.
Vindt u niet wat u zoekt? De DrugLijn helpt u verder.

Veelgestelde vragen

 • Ik vermoed dat een collega van mij een alcoholprobleem heeft. Wat kan ik doen?

  Blijf niet bij de pakken zitten als u denkt dat iemand uit uw omgeving een alcoholprobleem heeft. Doen alsof het probleem niet bestaat of het drankprobleem helpen verbergen voor de buitenwereld, lost niets op.

  Praat erover als u zich vragen stelt of zorgen maakt. Ook al hebt u slechts een vermoeden, het is de moeite waard om uw collega daarover aan te spreken.

  Lukt het praten niet? Laat dan toch merken dat u zich zorgen maakt en dat u het belangrijk vindt er over te praten. Mis­schien komt hij of zij u later zelf wel opzoeken voor een gesprek.

 • Hoe kan ik te weten komen of ik te veel gebruik?

  Stel, u drinkt regelmatig een glas alcohol. U weet wellicht dat te veel drinken schadelijk is voor de gezondheid. Maar wat is 'te veel'? Hoe weet u of u met uw drinkgedrag risico's loopt, en hoe groot die risico's zijn?

  Stel, u rookt elke avond een joint om rustig te kunnen slapen en uw partner klaagt hierover. Heeft uw partner gelijk wanneer hij of zij zegt dat u een probleem hebt met cannabis? Of slaat dat echt nergens op?

  En hoe zit het met internetgebruik? Zijn die vier uur per dag die u online spendeert, nu echt zo veel?

  Kortom, u drinkt wel eens alcohol, gebruikt wel eens cannabis, XTC, speed of cocaïne, gebruikt regelmatig slaap- of kalmeringsmiddelen, spendeert wel wat tijd op het internet of gokt soms. En u zit met vragen. U vraagt zich af er risico's zijn voor uw gezondheid. Of u afhankelijk bent van drank of andere drugs. Of u een probleem aan het krijgen bent, dan wel of er net niets aan de hand is. Of u zelf iets kan doen om mogelijke risico's te verminderen,...

  Een antwoord op deze vragen vindt u in de rubriek aan de slag van de DrugLijn. In deze rubriek vindt u allerlei interactieve toepassingen. Ga zelf aan de slag met de verschillende kennistesten, zelftesten, zelfhulpmodules en zelfhulpboekjes.
  U krijgt ook tips om mogelijke risico's te verminderen en hoe en waar u meer informatie of hulp kunt krijgen. En dit allemaal snel, eenvoudig, gratis en anoniem, zonder poespas, gewoon achter uw pc.

  Let op: de meeste tests van 'Aan de slag' zijn bedoeld voor meerderjarigen, maar voor alcohol, cannabis en gamen vind je ook een -18-test.

 • Moet je altijd opgenomen worden als je een alcohol- of drugprobleem hebt?

  Nee, dat is niet het geval. Meer nog: hoe sneller u optreedt, des te vaker is ambulante hulp (zonder opname dus) mogelijk.

  Wanneer iemand een probleem heeft met alcohol of andere drugs (of medicatie, gokken,…) zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk.
  Welke soort hulp het best is, hangt af van verschillende factoren, zoals hoe zwaar het probleem is, wat de persoon in kwestie ziet zitten, om welk middel het gaat of hoe de situatie van de persoon is (bijvoorbeeld heeft iemand een dak boven het hoofd, steun in de eigen omgeving,…).
  Meestal wordt - voor de begeleiding start - in een eerste, verkennend gesprek bekeken of deze vorm van hulp wel de beste is voor de persoon in kwestie.

  Welke verschillende vormen van hulp bestaan er nu? Een kort overzicht:

  • Zelfhulp: in Vlaanderen bestaan verschillende groepen van mensen die zelf een afhankelijkheidsprobleem hebben gehad en wekelijks in groep samenkomen. De Anonieme Alcoholisten is de bekendste zelfhulpgroep, maar zeker niet de enige.
  • Online zelfhulp en online begeleiding: sinds kort is er ook hulp mogelijk via het internet. Hierbij gaat het zowel om online zelfhulpprogramma's (waarbij je zelf aan de slag gaat zonder tussenkomst van een hulpverlener) als om online begeleiding (waarbij er regelmatig contact is met een hulpverlener via e-mail of chat). In Vlaanderen kan je hiervoor terecht bij De DrugLijn (online tests en zelfhulp) en Alcoholhulp (online zelfhulp en begeleiding voor alcohol).
  • Ambulante begeleiding: ambulant betekent dat je niet wordt opgenomen. Je hebt een vaste begeleider in het centrum waar je doorgaans een keer in de week een uur langsgaat voor een gesprek. Soms is er aan het centrum ook een arts verbonden voor medische consultaties.
   Wanneer deze begeleiding niet intensief genoeg is, bieden bepaalde centra ook dagprogramma's aan. Dan volg je in groep een bepaald programma tijdens bijvoorbeeld enkele dagen of halve dagen per week.
  • Residentiële begeleiding: wil je een intensievere begeleiding, dan kan je je laten opnemen. Je werkt dan gedurende enkele weken tot maanden (of langer) elke dag aan je probleem, zowel individueel als in groep. Naast therapie gericht op je probleem zijn er doorgaans nog andere activiteiten, zoals sport, creatieve therapie en dergelijke.
   Wanneer de opname stopt, kan je nog een tijd nazorg krijgen in het centrum voor je weer helemaal op eigen benen staat.

  Wilt u bespreken welke vorm van hulp voor u het best zou zijn of waar er in uw regio zelfhulpgroepen of gespecialiseerde centra zijn? Bel of mail naar De DrugLijn.

 • Kan een werkgever mij verplichten om een ontwenningskuur te volgen?

  Hij kan u daarvoor natuurlijk niet manu militari verplichten, maar hij zou u wel voor de volgende keuze kunnen stellen: ofwel volgt u verplicht een ontwenningskuur, ofwel wordt u ontslagen (al dan niet om dringende reden). Dit zal natuurlijk niet zo maar en in alle gevallen mogelijk zijn, maar zeker wanneer de onderneming al heeft geïnvesteerd in begeleiding en bijstand zonder enig succes, lijkt dat wel een haalbare weg.

  Uit de weigering van de werknemer een ontwenningskuur te volgen zou immers de afwezigheid van intentie om het alcohol- of ander drugprobleem aan te pakken kunnen worden afgeleid. Dat kan voor de onderneming op haar beurt een signaal zijn dat ze geen verbetering in het functioneren van de werknemer meer moet verwachten, wat dan weer in bepaalde gevallen een ontslag om dringende reden zou kunnen verantwoorden.
  Natuurlijk moet elke concrete zaak afzonderlijk worden bekeken en moeten de nodige voorwaarden gekoppeld worden aan het volgen van de ontwenningskuur.

 • Is cannabis gelegaliseerd?

  Cannabis is nog steeds een illegaal product. Aan cannabisbezit en/of -gebruik kan altijd een straf vasthangen, zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen.

  Cannabis is dus niet gelegaliseerd, wel gedecriminaliseerd: cannabisbezit en/of -gebruik worden niet meer per definitie vervolgd.

  Bezit voor persoonlijk gebruik - dit is maximum drie gram wiet of één geteelde plant - wordt bij meerderjarigen niet vervolgd. Tenzij het bezit gepaard gaat met verzwarende omstandigheden, zoals gebruik in aanwezigheid van minderjarigen of wanneer de openbare orde verstoord wordt (bijvoorbeeld het bezit in een openbare plaats zoals een ziekenhuis of op plaatsen waar jongeren elkaar ontmoeten).

  De verkoop van cannabis of gratis uitdelen ervan, alsook rijden onder invloed van cannabis zijn verboden.

Nog vragen? Op zoek naar informatie?

De DrugLijn biedt een objectief en vertrouwelijk antwoord.
Volledig anoniem.

Een vraag over alcohol, andere drugs, pillen en gokken? Op zoek naar hulpverlening?
Of wilt u gewoon met iemand praten?

Stel je vraag aan De DrugLijn via mail,  bel De DrugLijn (078/ 15 10 20), praat met De DrugLijn via Skype, of chat met De Druglijn voor een persoonlijk antwoord op uw vragen.

Op www.druglijn.be vindt u:

 • informatie over alcohol, andere drugs, pillen en gokken (Drugs ABC)
 • tips om om te gaan met het gebruik van iemand uit uw omgeving
 • antwoorden op veelgestelde vragen

 

Test uw kennis of uw gebruik

Test uw kennis over alcohol en andere drugs. Op www.druglijn.be kunnen volwassen gebruikers kosteloos en anoniem aan de slag met kennistests, zelftests en zelfhulpprogramma's. Verder zijn er zelfhulpboekjes voor gebruikers, partners en kinderen van gebruikers beschikbaar.

Maakt u zich zorgen over uw eigen gebruik? Doe de test op www.druglijn.be.