Wat zegt de wet?

Duiding drugs. Praktijkgids 2016

Duiding Drugs

Het fenomeen drugs blijft vele vragen oproepen. De wetgeving is complex en het handhavingsbeleid van de overheid niet voor iedereen even duidelijk.

Deze Praktijkgids Duiding Drugs is een volledig herziene en herwerkte versie van het boek "Drugwetgeving" uit 2012. Het resultaat is een zeer compleet werk geworden, waarbij de lezer niet alleen een breed inzicht krijgt in de actuele Belgische drugwetgeving, maar ook in het meest recente beleid inzake de opsporing en vervolging van drugs.

Elke rechtspracticus, hulpverlener of geïnteresseerde kan in een heldere taal een antwoord krijgen op vaak gestelde vragen: Wat is nu nog strafbaar? Welke zijn de wettelijke straffen? Wat zijn de verzwarende omstandigheden?

Aangezien de aanwezigheid van drugs een dagelijkse realiteit is in specifieke omgevingen zoals gevangenissen, bedrijven, sportclubs en scholen, bevat deze Praktijkgids ook afzonderlijke hoofdstukken tot duiding en inspiratie voor verantwoordelijken en leidinggevenden over de omgang met verdovende middelen in hun omgeving.

Een handig trefwoordenregister brengt de lezer snel in het juiste hoofdstuk.

Vlot toegankelijk naslagwerk voor én door practici:

Het werk is een handige praktijkgids voor elke professional die een beroep wil doen op de wetgeving en hoe dit geïmplementeerd moet worden. Niet alleen verschaft de toelichting een pasklaar antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kan het werk bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek voor advocaten, magistraten, onderwijzend personeel, opvoeders en ook ouders.

Deze praktijkgids biedt zeer praktische informatie (adressenlijsten, cijfers, …) in verschillende, logisch opgebouwde hoofdstukken over druggebruikers en hun omgeving.

Duiding drugs. Praktijkgids 2016 is een uitgave van Larcier. Isabel Plets (Lydian, Brussel) en Marie-Claire Lambrechts (VAD) schreven het hoofdstuk over drugs in het bedrijf.

Noot: 'drugs' gaat in de uitgave zowel over alcohol als andere drugs.

 

Cases

Paul Windey

“Alcohol en drugs op het werk: het taboe doorbroken”

Alcohol en drugs op het werk: het is geen nieuw thema… Maar de ondertekening van de cao nr. 100 in de schoot van de NAR op 1 april 2009 is wel een mijlpaal.

Paul Windey, Voorzitter NAR - in naam van de organisaties die cao 100 ondertekend hebben

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.