Probleemgebruik

Signalen

Hoe kunt u weten of er iets aan de hand is met een werknemer?
Welke signalen wijzen op een alcohol- of ander drugprobleem?

Uiteenlopende signalen

Lege flessen sterkedrank in de vuilnisbak of gebruikte injectienaalden in een hoek van het magazijn: dat zijn duidelijke, maar eigenlijk niet zo vaak voorkomende signalen.
Uiterlijke kenmerken kunnen het gevolg zijn van een acute dronkenschap of het gebruik van een andere drug. Vaak zijn ze echter symptomen van ernstig problematisch gebruik. De uiterlijke kenmerken variëren volgens de werking van de drug (Overzicht signalen per drug - pdf - 73 kb).

Daarnaast zijn er werkgebonden signalen en aanwijzingen buiten het werk. Deze signalen wijzen niet per definitie op problematisch alcohol- of ander druggebruik. Ze kunnen ook samenhangen met andere fysieke of psychosociale problemen, zoals familiale moeilijkheden, stress of ziekte.

Signalen zijn meestal niet alcohol- of drugspecifiek

Behalve bij manifest gebruik - bijvoorbeeld dronkenschap - ziet u meestal niet dat iemand problemen heeft met alcohol of andere drugs. Vaak valt er wel al iets op aan iemands gedrag en houding op de werkvloer. De omgeving vermoedt dat er een probleem is.

Snel ingrijpen is cruciaal

Merkt u signalen in uw omgeving? Grijp dan in, wat ook de mogelijke oorzaak is. Als u wacht tot de werknemer op duidelijke tekenen van alcohol- of druggebruik kan 'betrapt' worden (bijvoorbeeld lege flessen), is het probleemgebruik vaak al te ver gevorderd.
Is er een incident geweest, spreek de betrokkenen dan kort na het voorval aan. Een snelle aanpak helpt om erger te voorkomen, zeker als ieder zijn rol kent.

© 2010 VAD

Cases

Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede)

“Een ADM-beleid uitwerken en implementeren doe je niet alleen!”

Een alcohol-, drug- en medicatiebeleid (ADM) uitwerken en implementeren gebeurt niet door de preventieadviseur alleen!

 

Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede), Preventieadviseur psychosociale aspecten

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.