Voorstelling van VAD

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Ze is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

VAD wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs.

Kernfuncties

  • de alcohol- en drugthematiek in de samenleving bespreekbaar maken;
  • (inter)sectorale netwerken met potentiële partners uitbouwen;
  • een kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de alcohol- en drugthematiek ondersteunen.

VAD is er voor iedereen: algemene bevolking, intermediairs in de maatschappelijke sectoren, overheid, de pers, VAD-leden en andere organisaties die professioneel met preventie en hulpverlening bezig zijn.

De pijlers van de VAD-werking zijn: informatieverstrekking via onder andere de DrugLijn, studie en onderzoek, preventie, hulpverlening, vorming en beleidsvoorbereiding.

De leden van VAD zijn alle actief op het terrein van alcohol- en andere drugproblemen en ze ondersteunen de werking met hun gezamenlijke kennis en expertise.

VAD is actief in zeer verschillende netwerken van overheid, maatschappelijke sectoren en regionale initiatieven.

Bezoek de website van VAD vzw

Cases

Ronald Vande Mergel

“Een brochure, een kennistest, een campagne, ons intranet,...”

De eerste stap naar een alcohol- en drugbeleid bij de Groep Renmans werd gezet in 2005, toen mijn collega en ik een opleiding volgden bij VAD.

Ronald Vande Mergel, Preventieadviseur Groep Renmans

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.