Over Qado.be

Waarom deze website?

Voor organisaties die vragen hebben over de alcohol- en drugthematiek en/of een alcohol- en drugbeleid willen uitwerken, bestaat er heel wat materiaal, ook van VAD. Er zijn onder meer verschillende publicaties (Juridische handvatten, Tickethandboek, dvd,…) en er is een uitgebreid vormingsaanbod.

Ook over cao 100 is uitgebreid gecommuniceerd en zijn er verschillende publicaties beschikbaar, zowel in print als online.

Met Qado.be wil VAD al deze informatie bundelen op één plaats. Korte overzichtelijke teksten, aangevuld met bijkomende documentatie in pdf of via links. VAD wil van Qado.be ook een interactief gegeven maken: wij actualiseren en vullen de informatie op Qado.be regelmatig aan. U kunt uw ervaringen uitwisselen. Qado.be adviseert en geeft een objectief antwoord op al uw vragen over een beleidsmatige aanpak, over de rollen van diverse sleutelfiguren, en over hulpverlening. Qado.be wil ook knelpunten en suggesties voor beleidsvoering inventariseren.

VAD wil met Qado.be een referentie(site) bieden voor alle informatie over alcohol en andere drugs in relatie tot het werk.

Wat biedt Qado.be?

Alle informatie voor een efficiënt preventief alcohol- en drugbeleid op maat van uw organisatie:

 • Achtergrondinformatie over problematisch gebruik van alcohol en andere drugs en de effecten op het werk
 • Juridische informatie over onder meer cao 100, testen en verplichtingen van werknemers en werkgevers
 • Alle stappen voor uw alcohol- en drugbeleid, met tips en tricks
 • Informatie over vormingen voor sleutelfiguren
 • Q-ADO 2.0: Q-ADO 2.0 (spreek uit: kwado) is de gratis Vragenlijst Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie ontwikkeld door de sector arbeid van VAD vzw. U kunt Q-ADO 2.0 gebruiken bij de analyse en evaluatie van uw alcohol- en drugbeleid.

Voor wie is Qado.be?

Qado.be is er voor iedereen die betrokken is bij de uitwerking en uitvoering van een preventief alcohol- en drugbeleid:

 • organisaties (zowel privébedrijven, overheidsinstellingen als lokale besturen) die een eigen alcohol- en drugbeleid willen introduceren;
 • medewerkers van personeelsdiensten of hrm, preventieadviseurs (artsen, veiligheidsverantwoordelijken), maatschappelijk werkers, bedrijfsverpleegkundigen, medewerkers van vormingsdiensten en juridische diensten,...;
 • vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers die helpen bij de ontwikkeling van het beleid;
 • organisaties die hun alcohol- en drugbeleid willen evalueren en bijsturen waar nodig;
 • preventiedeskundigen die bedrijven adviseren bij het opstarten en uitvoeren van een alcohol- en drugbeleid.

Qado.be biedt informatie op maat voor alle organisaties uit de private en de publieke sector: zowel grote als kleine.

 • Grote organisaties (bijvoorbeeld grote bedrijven) vinden hier informatie die rekening houdt met de aanwezigheid van een comité voor preventie en bescherming op het werk en/of een ondernemingsraad, een vakbondsafvaardiging en/of een werkgroep alcohol- en drugbeleid.
 • In kleinere organisaties (bijvoorbeeld kmo's of vzw's) zijn dergelijke structuren meestal niet aanwezig. Voor deze organisaties biedt Qado.be een traject op maat, dat toont dat een alcohol- en drugbeleid toch haalbaar is.

Qado.be verwijst tot slot via de 'werknemerspagina' vragen van individuele gebruikers of hun omgeving door naar de DrugLijn, eveneens een website van VAD.

Vragen? Suggesties?

Geef uw mening of stel uw vraag aan de sector arbeid van VAD.

Referenties

Als expertisecentrum volgt VAD nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk. VAD werkt ook mee aan praktijkgericht onderzoek.

Voor alcohol- en druggebruik én werk, zie het Belspo-onderzoek UP-TO-DATE waarin de aanpak van arbeidsgeneesheren ten aanzien van problematisch gebruik van werknemers werd onderzocht.


 • Lievens, D., Vander Laenen, F., Verhaeghe, N., Schils, N., Putman, K., Pauwels, L., ... & Annemans, L. (2016). The social cost of legal and illegal drugs in Belgium (Vol. 51). Maklu.
 • De Donder, E. (2015). Factsheet alcohol. Brussel: VAD. http://www.vad.be/materiaal/dossiers/factsheet-alcohol.aspx
 • Gisle L. Alcoholgebruik. In: Gisle L, Demarest S (ed.). Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl. WIV-ISP, Brussel, 2014.
 • Gisle L. Gebruik van illegale drugs. In: Gisle L, Demarest S (ed.). Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl. WIV-ISP, Brussel, 2014.
 • Gisle L. Geestelijke gezondheid. In: Van der Heyden J, Charafeddine R (ed.). Gezondheidsenquête 2013. Rapport 1: Gezondheid en Welzijn. WIV-ISP, Brussel, 2014.
 • Anderson, P. & Baumberg, B. (2006). Alcohol in Europe. London: Institute of Alcohol Studies (442 pp.).
 • Securex (2013). Persbericht 15% van de Belgische werknemers drinkt te veel alcohol.
 • Securex (2008). White paper 'Het alcoholgebruik van de Belgische werknemer'. Powered by ZebraZone.
 • Anderson, P., Moller, L., & Galea, G. (2012). Alcohol in the European Union. Consumption, harm and policy approaches. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
 • Kroodsma, A. & Bouwer, W. (1995). Werkboek Spirit: het bedrijfsalcoholbeleid: ontwikkeling, diagnose, uitvoering en continuïteit. Soest, Alcohol Consultancy Nederland (Alcon) (44 pp.).

Cases

Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede)

“Een ADM-beleid uitwerken en implementeren doe je niet alleen!”

Een alcohol-, drug- en medicatiebeleid (ADM) uitwerken en implementeren gebeurt niet door de preventieadviseur alleen!

 

Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede), Preventieadviseur psychosociale aspecten

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.