In de praktijk

Wie doet wat?

 

Leidinggevenden = sleutelfiguren


Naast collega's merken leidinggevenden vaak als eersten dat er iets aan de hand is met een werknemer. Dat maakt hen tot sleutelfiguren bij de aanpak van functioneringsproblemen door alcohol- en ander druggebruik. Vaak weten ze echter niet hoe ze op een goede en efficiënte manier kunnen omgaan met signalen en vermoedens.

Een preventief alcohol- en drugbeleid beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de leidinggevende bij functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol of andere drugs. Deze procedures bieden de nodige houvast om snel en adequaat op te treden.

Taken en verantwoordelijkheden van de leidinggevende

 • Oog hebben voor signalen van functioneringsproblemen en alcohol- en/of ander druggebruik.

- Bij acute situaties is de betrokken werknemer meestal duidelijk dronken of onder invloed van andere drugs.

- Bij chronisch gebruik daarentegen zijn er in eerste instantie (nog) geen concrete signalen van alcohol- en/of ander druggebruik. De leidinggevende kan wel al vermoedens hebben. De werknemer komt bijvoorbeeld geregeld te laat, krijgt conflicten met collega's of is minder geconcentreerd.

 • Functioneringsproblemen duidelijk vaststellen (bij voorkeur schriftelijk).
 • Eventueel werkonbekwaamheid vaststellen. Indien de werknemer niet in staat is om te werken, wordt hij van de werkvloer verwijderd om zijn eigen veiligheid en die van collega's te verzekeren.
 • Functioneringsproblemen bespreken met de werknemer (confrontatie met objectieve feiten). De leidinggevende spreekt de werknemer dus niet aan op het (vermoedelijke) gebruik, maar wel op de gevolgen in de werksituatie.
 • Duidelijke afspraken maken (bijvoorbeeld functioneren verbeteren of sanctie, planning evaluatiemoment, gevolgen niet-naleving afspraken), conform de instrumenten die het arbeidsreglement en het personeelsbeleid bieden.
 • De werknemer informeren over mogelijke hulpverlening. Eventueel motiveren en aansporen om concreet contact op te nemen met hulpverlening.
 • Bedrijfshulpverleners inlichten over het advies aan de werknemer.
 • De situatie evalueren na de afgesproken periode en sancties trapsgewijs toepassen als de werknemer niet beter functioneert.

Tips en tricks

 • Toon begrip voor de onderliggende oorzaken van verminderde arbeidsprestaties, zoals familiale problemen of stress. Dergelijke oorzaken zullen niet altijd uitdrukkelijk ter sprake komen.
 • Neem echter niet de rol van therapeut op. U bedoelt het goed, maar u helpt er uw werknemer niet echt verder mee. De werknemer zal immers minder geneigd zijn om zijn functioneringsproblemen aan te pakken, laat staan het alcohol- of ander druggebruik.
 • Blijf via de betrokken bedrijfshulpverlener op de hoogte van de verdere stappen van uw werknemer (bijvoorbeeld zijn keuze voor een bepaalde vorm van hulpverlening).

 


© 2010 VAD

Cases

Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede)

“Een ADM-beleid uitwerken en implementeren doe je niet alleen!”

Een alcohol-, drug- en medicatiebeleid (ADM) uitwerken en implementeren gebeurt niet door de preventieadviseur alleen!

 

Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede), Preventieadviseur psychosociale aspecten

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.