In de praktijk

Vorming en voorlichting

Voor een succesvolle uitvoering van een beleid (met de geplande initiatieven) zijn voorlichting en vorming essentieel. Vorming en voorlichting brengen uw beleid tot leven, zodat het geen dode letter blijft. Zowel werknemers als leidinggevenden en bedrijfshulpverleners krijgen hierbij de informatie die zij nodig hebben om hun rol of verantwoordelijkheid correct op te nemen. 

 

Informatie voor alle werknemers

 

Het succes van een alcohol- en drugbeleid wordt in grote mate bepaald door de motivatie van elke werknemer om het beleid toe te passen. Elke werknemer informeren over het belang en de inhoud van een preventief beleid en zijn rol in dat beleid draagt bij tot een grotere motivatie.

Communiceren, communiceren, communiceren

De werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat zijn werknemers alle nodige informatie krijgen over het alcohol- en drugbeleid van de organisatie.

De communicatie over het beleid mag niet beperkt zijn tot het moment waarop het beleid af is. Tijdens het ganse proces moeten de werknemers over het werk van de werkgroep geïnformeerd worden. Ook nadien blijft aandacht voor het beleid (met eventuele aanpassingen) en het alcohol- en drugthema belangrijk.

Voorlichting maakt het verschil

Met voorlichting proberen we mensen te motiveren tot, en te helpen bij, gezond gedrag. De meeste werknemers zijn er zich immers niet van bewust dat zelfs matig gebruik of gebruik buiten de organisatie effect kan hebben op hun functioneren. Medewerkers krijgen daarom informatie over alcohol en andere drugs, de effecten ervan op het werk en toelichting over het concrete beleid van het bedrijf.

Voorlichting zorgt er ook voor dat mensen weten waar en bij wie ze terechtkunnen bij problemen. Het maakt het alcohol- en drugthema bespreekbaar en draagt zo bij tot een snellere aanpak van problemen.

Welke informatie?

  • Objectieve informatie over alcohol en andere drugs en de effecten ervan op het werk.
  • Toelichting bij het concrete beleid: wat in de organisatie mag en niet mag op het vlak van alcohol- en druggebruik, hoe men optreedt enzovoort.
  • Waar en bij wie werknemers terechtkunnen voor ondersteuning en hulp.

Aandachtspunten

  • Beklemtonen dat het alcohol- en drugbeleid er niet is om een 'heksenjacht' te organiseren. Het beleid is er om functioneringsproblemen op te lossen door hulp aan te bieden voor het onderliggende probleem. Veiligheid en gezondheid van elke werknemer zijn hier cruciale motieven.
  • Erop wijzen dat collega's probleemgebruikers niet helpen door het gebruik en de gevolgen ervan op het werk toe te dekken. Iedereen heeft er belang bij als functioneringsproblemen ten gevolge van problematisch gebruik voorkomen of zo snel mogelijk aangepakt worden. 'Klikken' is hier niet aan de orde.

Methode

Schriftelijke communicatie (bijvoorbeeld via een interne nieuwsbrief, het bedrijfsblad of intranet) en informatiesessies. Hoe interactiever, hoe beter de resultaten is hierbij de boodschap.

Bron: NAR Leidraad & VAD Handboek - Marie-Claire Lambrechts
© 2010 VAD

Cases

Paul Windey

“Alcohol en drugs op het werk: het taboe doorbroken”

Alcohol en drugs op het werk: het is geen nieuw thema… Maar de ondertekening van de cao nr. 100 in de schoot van de NAR op 1 april 2009 is wel een mijlpaal.

Paul Windey, Voorzitter NAR - in naam van de organisaties die cao 100 ondertekend hebben

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.