In de praktijk

De werkgroep


Samenstelling van de werkgroep alcohol- en drugbeleid


Een beleid uitwerken is geen eenmanszaak. Het is de bedoeling om een groep samen te brengen die het beleid daadwerkelijk zal uitstippelen. De werkgroep alcohol- en drugbeleid heeft daarvoor het fiat van de directie.

De werkgroep (of stuurgroep of beleidsgroep) bestaat het best uit sleutelfiguren voor personeelsbeleid, veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Afhankelijk van de grootte en de aard van de organisatie kunnen deze sleutelfiguren uit verschillende hoeken komen:   

  • directie(leden);
  • afdelingshoofden van verschillende niveaus;
  • werknemersafgevaardigden;
  • personeelsdienst;
  • hrm;
  • preventieadviseurs van interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;
  • maatschappelijk werkers of andere vertrouwensfiguren;
  • de juridische dienst;
  • de vormingsdienst;
  • externe deskundigen.

In elk geval moet de beleidsgroep paritair samengesteld zijn. Het comité voor preventie en bescherming op het werk kan de basis vormen, met daarbij een aantal extra deelnemers.
De meeste organisaties richten echter een aparte werkgroep op. De uitwerking en introductie van een alcohol- en drugbeleid vergt immers de nodige tijd en overstijgt dus de gewone werkzaamheden van bestaande comités.

© 2010 VAD

Cases

Dr. André De Landtsheer

“Bedrijfsartsen en leidinggevenden werken complementair”

Bedrijfsartsen hebben in het beleid een specifieke rol waarbij respect voor hun beroepsgeheim en onafhankelijkheid vooropstaat.

Dr. André De Landtsheer, Hoofdarbeidsgeneesheer NBB, namens VVIB-AMTI

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.