In de praktijk

Beleidsverklaring


Voorbereiding: analyse van de huidige situatie


Zodra er een werkgroep alcohol- en drugbeleid is samengesteld, kunnen de leden aan de slag met de uitwerking van het beleid. In een eerste fase schrijven ze de beleidsverklaring met uitgangspunten en doelstellingen uit. Hierbij dienen de krachtlijnen van cao 100 gerespecteerd te worden.

Bij wijze van voorbereiding kan de werkgroep starten met een analyse van de huidige situatie. De analyse brengt in kaart hoe een organisatie momenteel met de alcohol- en drugthematiek omgaat. Bijvoorbeeld: waar en wanneer mogen werknemers drinken? En wat gebeurt er als een werknemer onder invloed is van illegale drugs? Zijn er formele regels, of enkel informele regels?

Geen zoektocht naar het aantal probleemgebruikers

Een analyse van de huidige situatie tracht niet het aantal probleemgebruikers te achterhalen. Het is een instrument om tot een beleid op maat te komen. Verkeerde doelstellingen kunnen nodeloos weerstand oproepen.

Bevraging van sleutelfiguren

De analyse gebeurt het best aan de hand van een bevraging van sleutelfiguren uit uw organisatie, in eerste instantie de leden van de werkgroep alcohol- en drugbeleid.
Indien nodig kan deze groep aangevuld worden met medewerkers van diensten die in mindere mate aanwezig zijn in de werkgroep. Een representatieve bevraging draagt immers bij tot een objectief beeld van de huidige omgang met de alcohol- en drugthematiek.

Voordelen van een analyse

Ja, een analyse vraagt tijd en middelen. Maar de voordelen zijn aanzienlijk:

  • De werkgroep krijgt een beeld van de mogelijke knelpunten en verwachtingen binnen de organisatie.
  • De analyse legt een goede basis voor een beleid op maat van uw organisatie.
  • De betrokkenheid en de motivatie om mee te werken aan het beleid, verhoogt.

Goede planning en timing

Een goede timing en planning zijn essentieel. Een grondige analyse vraagt tijd, zowel voor de bevraging als voor de verwerking en interpretatie van de resultaten. Om demotivatie te voorkomen mag deze fase echter niet te veel tijd in beslag nemen.

Wie voert de analyse uit?

Grote organisaties kunnen eventueel gebruik maken van interne diensten, zoals de medische dienst en de personeelsdienst/hrm. Deze afdelingen kunnen de analyse uitvoeren en de resultaten verwerken en interpreteren.

U kunt ook een beroep doen op externe organisaties, zoals externe diensten voor preventie en bescherming op het werk of gespecialiseerde organisaties voor alcohol- en drugpreventie:
- Nederlandstalig: VAD vzw
- Franstalig: Le Pélican asbl (bijvoorbeeld in tweetalige organisaties)

Snelle analyse met Q-ADO 2.0

Q-ADO 2.0 (spreek uit: kwado) is de Vragenlijst Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie ontwikkeld door de sector arbeid van VAD vzw. De gratis onlinevragenlijst brengt in kaart hoe uw organisatie momenteel met de alcohol- en drugthematiek omgaat. Q-ADO 2.0 peilt niet naar individueel gebruik.

Beleidsactoren en sleutelfiguren die de vragenlijst invullen, krijgen onmiddellijk:

  • een overzicht van hun antwoorden;
  • feedback bij hun antwoorden;
  • adviezen voor een succesvol alcohol- en drugbeleid.

 

© 2013 VAD

 

Cases

Politie Antwerpen

“Beleid is kwestie van geloofwaardigheid ”

Politie Antwerpen legt in de eerste plaats de nadruk op een professionele dienstverlening.

Politie Antwerpen, Communicatiedienst

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.