In de praktijk

Vier pijlers voor een efficiënt beleid


Wie een beleid uitstippelt, heeft graag de sleutel tot succes in handen.
Bij een alcohol- en drugbeleid hangt het succes samen met de mate waarin dat beleid maatregelen en initiatieven op vier verschillende niveaus bevat.

Een goed alcohol- en drugbeleid is dan ook een evenwichtig en samenhangend geheel van afspraken en maatregelen op elk van deze niveaus. Krijgt één van de vier pijlers minder aandacht, zal dat de kracht van het volledige beleid verzwakken.

De vier pijlers van een efficiënt alcohol- en drugbeleid:

 

Pijler I: Procedures bij acuut en chronisch misbruik


Wat doe je als een werknemer dronken of stoned op het werk toekomt?
Wie treedt op als iemand plots minder goed functioneert en vaak ruziemaakt met zijn afdeling? Of als een collega na een lange middagpauze steeds weer naar alcohol ruikt?

Vooraf concrete afspraken maken over wie wanneer optreedt, biedt een houvast voor de omgeving als er effectief problemen opduiken. Zowel bij acuut als bij chronisch misbruik dragen uitgeschreven procedures bij tot een snel en adequaat optreden en helpen om ergere problemen te voorkomen.

Functioneren als basis voor optreden

Verminderd functioneren of verslechterde werkrelaties zijn de aanleiding om iemand aan te spreken op zijn werkgedrag en onrechtstreeks op zijn alcohol- of ander druggebruik. De leidinggevende speelt hier een cruciale rol. Hij confronteert de werknemer niet met het (eventuele) probleemgebruik, maar wel met de gevolgen ervan in de werksituatie. Hij gaat dus niet in discussie over het mogelijke alcohol- of ander druggebruik.

© 2010 VAD

Cases

Politie Antwerpen

“Beleid is kwestie van geloofwaardigheid ”

Politie Antwerpen legt in de eerste plaats de nadruk op een professionele dienstverlening.

Politie Antwerpen, Communicatiedienst

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.