Disclaimer


Verantwoordelijke uitgever

 

VAD, Paul Van Deun, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel

 

Copyright en inhoud

 

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van de site: VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Externe informatie

 

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Juridische informatie

 

Deze website bevat juridische informatie. VAD-De DrugLijn tracht de Belgische (en Europese) wetgeving zo goed mogelijk samen te vatten en uit te leggen. VAD-De DrugLijn is echter niet verantwoordelijk voor eventuele misinterpretaties.

 

Cookies

 

Om een optimale service te bieden, maken we gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het referral systeem. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor iemand u via e-mail zou kunnen contacteren. U hebt ook de mogelijkheid de browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Cookies zijn niet essentieel om qado.be te bezoeken.

 

Tarieven op de site

 

Gegevens en tarieven worden meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen door VAD. VAD is geenszins verantwoordelijk voor gebeurlijke foutieve informatie.

 

Mails

 

De e-mails en alle bijlagen die vanuit VAD verstuurd worden, zijn vertrouwelijk. Indien u niet de geadresseerde bent is het openen, reproduceren, kopiëren, verdelen, verder doorsturen of een ander gebruik van deze e-mail niet toegestaan. Indien u deze e-mail bij vergissing ontvangen hebt, gelieve de verzender van dit bericht te verwittigen: qado@vad.be en deze e-mail van uw computer te verwijderen.

 

Cases

Vlaamse overheid

“Alcohol- en drugbeleid in de Vlaamse overheid”

Cao 100 als belangrijke inspiratiebron.

Vlaamse overheid, Departement Bestuurszaken / Afdeling Preventie en Bescherming

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.