Advies en vorming

Vorming

Vorming is een essentieel element bij de uitwerking en uitvoering van een preventief alcohol- en drugbeleid.

Bij de start: een goede voorbereiding

Bij de start van de uitwerking van uw beleid biedt vorming een goede voorbereiding:

  • De deelnemers krijgen informatie over alcohol en andere drugs en verwerven inzicht in de thematiek van werkgerelateerd gebruik.
  • Door de objectieve informatie verwerven ze een gemeenschappelijke achtergrondkennis en komen de verschillende standpunten dichter bij elkaar. Daardoor vergroot het draagvlak voor het beleidsproces.
  • De vorming biedt ruimte voor discussie zonder dat de deelnemers al concreet bezig moeten zijn met het beleid in hun organisatie.

Resultaat: na de training is het gemakkelijker om de vier pijlers van een efficiënt beleid concreet in te vullen op maat van uw organisatie.

Bij de uitvoering van uw beleid

Bij de uitvoering van het beleid zorgen vorming en voorlichting ervoor dat leidinggevenden en andere medewerkers (bijvoorbeeld preventieadviseurs) over de nodige inzichten en informatie beschikken om hun rol of verantwoordelijkheid correct op te nemen. Dat draagt bij tot een meer adequate en snellere aanpak van functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol of andere drugs.

Voor opleidingen en informatiesessies voor zowel leidinggevenden als andere medewerkers kunt u terecht bij VAD/sector arbeid (marie-claire.lambrechts@vad.be). De sector arbeid stuurt uw vragen door naar de regionale preventiewerkers van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de preventiewerkers.

Modulair vormingsprogramma arbeid van VAD

VAD heeft een modulair vormingsaanbod over de uitwerking en uitvoering van een alcohol- en drugbeleid op het werk ontwikkeld:

  • een inleidende module (één dag);
  • een beleidsgerichte module (twee dagen);
  • een module voor beleidshulpverleners, zoals bedrijfsartsen en preventieadviseurs (drie dagen).

Dit vormingsaanbod is er voor de sleutelfiguren binnen uw organisatie die betrokken zijn bij de aanmaak en uitvoering van een alcohol- en drugbeleid. Het programma wordt jaarlijks herhaald en/of kan ook regionaal georganiseerd worden.

© 2010 VAD

Cases

Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede)

“Een ADM-beleid uitwerken en implementeren doe je niet alleen!”

Een alcohol-, drug- en medicatiebeleid (ADM) uitwerken en implementeren gebeurt niet door de preventieadviseur alleen!

 

Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede), Preventieadviseur psychosociale aspecten

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.