Advies en vorming

Advies en coaching

Sector arbeid VAD

Organisaties ondersteunen bij alle mogelijke vragen over alcohol en andere drugs in relatie tot het werk: dat is de opdracht van de sector arbeid van VAD. Al 30 jaar lang.

Sleutelwoorden hierbij zijn: wetenschappelijke onderbouwing, activiteiten op het terrein zelf, samenspraak met alle betrokken partijen. En dit in diverse vormen:

VAD/sector arbeid kan uw onderneming, vzw of gemeente adviseren en coachen bij de ontwikkeling van een preventief alcohol- en drugbeleid:

  • een antwoord op uw vragen via deze website;
  • ondersteuning via telefoon of e-mail bij de uitwerking van de beleidsverklaring en de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid;
  • deelname aan de uitwerking van het beleid in uw organisatie als externe deskundige in de werkgroep (inhoudelijke ondersteuning + coaching proces).

Contacteer voor vrijblijvende informatie de coördinator van de sector arbeid:

Marie-Claire Lambrechts
marie-claire.lambrechts@vad.be
02 423 03 51

Hebt u concrete vragen in verband met gespecialiseerde alcohol- en drughulpverlening of wilt u iemand doorverwijzen?

  • Voor een passend doorverwijsadres kunt u contact opnemen met De DrugLijn (078 15 10 20 of via www.druglijn.be).
  • Een overzicht van de mogelijkheden met beknopte informatie per centrum/afdeling vindt u ook op vad.be.

Regionale preventiewerkers arbeid

De sector arbeid van VAD biedt ondersteuning op diverse niveaus. VAD werkt vooral op vraag van organisaties. Zij werkt daarbij samen met de regionale preventiewerkers van de Centra Geestelijke Gezondheid (CGG). De preventiewerkers nemen concrete vragen naar advies en vorming op. VAD zorgt voor de inhoudelijke coördinatie en ondersteuning, onder meer met gespecialiseerd informatiemateriaal en geregeld inhoudelijk overleg.

  • De preventiewerkers geven advies bij de opstart en uitvoering van een alcohol- en drugbeleid en kunnen deel uitmaken van de werkgroep die het beleid zal uitschrijven.
  • Preventiewerkers organiseren tevens trainingen voor sleutelfiguren in een organisatie (bijvoorbeeld leidinggevenden) en informatiesessies voor de werknemers. Mogelijke thema's zijn: productinformatie en effecten van alcohol en andere drugs op het functioneren, kennis- en visieontwikkeling en de rol van de sleutelfiguur in een eigen alcohol- en drugbeleid.

Praktische modaliteiten worden steeds in onderling overleg bepaald.

Tweetalige organisatie?

Voor tweetalige organisaties werkt VAD reeds enkele jaren samen met Le Pélican asbl. Le Pelican nam de activiteiten over van Santé et Entreprise, de organisatie waarmee VAD tot dan mee samenwerkte in het kader van haar tweetalige activiteiten in het bedrijfsleven.

EDPBW, vakbonden, werkgeversorganisaties

Voor vragen bij de uitwerking en uitvoering van uw alcohol- en drugbeleid kunt u ook terecht bij uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, bij de vakbonden en de werkgeversorganisaties. VAD werkt op het terrein vaak samen met deze organisaties.

© 2015 VAD

Cases

Ronald Vande Mergel

“Een brochure, een kennistest, een campagne, ons intranet,...”

De eerste stap naar een alcohol- en drugbeleid bij de Groep Renmans werd gezet in 2005, toen mijn collega en ik een opleiding volgden bij VAD.

Ronald Vande Mergel, Preventieadviseur Groep Renmans

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.