Actueel

Speekseltest in het verkeer: dokter niet meer nodig

14 december 2015

Op 1 oktober 2010 trad de wet tot invoering van de speekseltest op drugs in het verkeer in werking. De wetgever beoogde met de nieuwe procedure een snellere, eenvoudigere en goedkopere procedure dan voorheen. Tot op heden moet er echter nog steeds een arts opgevorderd worden. Het resultaat van de speekseltest met wattenstaafje geeft immers enkel een indicatie en heeft geen juridische waarde.

Met het zogenaamde 'Besluit drugsopsporing in speeksel en bloed' zou aan die omslachtige procedure een eind moeten komen. Maar nog even geduld: het Koninklijk Besluit van 27 november 2015 trad weliswaar in werking op 1 december jl., behalve de bepalingen met betrekking tot de speekselanalyse.

Zie de rubriek Testen - Speekseltest voor meer info.

 

Cases

Politie Antwerpen

“Beleid is kwestie van geloofwaardigheid ”

Politie Antwerpen legt in de eerste plaats de nadruk op een professionele dienstverlening.

Politie Antwerpen, Communicatiedienst

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.