Actueel

Kunnen drughonden ingezet worden om werknemers de toegang tot de onderneming te beletten?

17 december 2015

Dat lijkt juridisch wel mogelijk met respect voor de wettelijke bepalingen, maar HR-matig een bijzonder agressieve maatregel. De betrokken organisatie moet zich ook afvragen wat de meerwaarde is van dergelijke maatregel, en wat de bedoeling is als de drughonden effectief iets ruiken. In het algemeen moet het privacyrecht van de werknemers worden gewaarborgd: zij moeten onder andere op de hoogte zijn van deze maatregel, de doeleinden, de voorwaarden, enz.

Lees het antwoord hier of bekijk onze andere veelgestelde vragen.

 

 

 

Kunnen drugshonden ingezet worden om werknemers de toegang tot de onderneming te beletten?

1. Dat lijkt juridisch wel mogelijk met respect voor de wettelijke bepalingen, maar HR-matig een bijzonder agressieve maatregel. De betrokken organisatie moet zich ook afvragen wat de meerwaarde is van dergelijke maatregel, en wat de bedoeling is als de drugshonden effectief iets ruiken. In het algemeen moet het privacyrecht van de werknemers worden gewaarborgd: zij moeten onder andere op de hoogte zijn van deze maatregel, de doeleinden, de voorwaarden, enz.

2. Daarnaast moet (in private organisaties) CAO nr. 100 worden nageleefd. Het gebruik van drugshonden lijkt een concretisering van het alcohol- & drugbeleid binnen de betrokken organisatie en moet dan ook vermeld worden in het alcohol- & drugbeleid (en in het arbeidsreglement).

3. Drugshonden kunnen alleen maar gebruikt worden door politie of bepaalde bewakingsagenten. Betrokken organisatie kan niet zomaar zelf drugshonden inzetten. Het gebruik van bewakingsagenten binnen een onderneming hangt af van bepaalde wettelijke en reglementaire voorwaarden die in casu verder moeten worden onderzocht (bv. erkenning).

4. Naast het juridisch aspect bij het inzetten van drugshonden, stelt zich de vraag of deze maatregel effectief is. Drugcontroles zijn een momentopname met een foutenmarge. Ze bieden geen waterdichte zekerheid. Integendeel, zij kunnen zowel vals positieve als vals negatieve resultaten opleveren. De drughond geeft louter aan dat de betrokkene (kledij, bezittingen, …) op dat bepaalde moment naar drugs ruikt. Niet of de werknemer gebruikt en zeker niet wanneer, waar en hoe vaak.

Het is helemaal niet zeker dat een 'betrapte' werknemer daadwerkelijk drugs gebruikt. De aanwezigheid over de middag of de avond voordien in een ruimte (café, fuif, …) waar drugs gebruikt werden kan volstaan om de geur in de kleren te hebben.

(Regelmatige) gebruikers worden evenmin met zekerheid 'herkend'. Wanneer de werknemer net propere kleren aan heeft of net enkele dagen niet gebruikt heeft, kan de controle negatief zijn. De controle is slechts een momentopname.

Negatieve controleresultaten gaan het bestaande vermoeden van druggebruik door bepaalde werknemers niet wegnemen. Het vermoeden en wantrouwen blijft aanwezig.

Cases

Vlaamse overheid

“Alcohol- en drugbeleid in de Vlaamse overheid”

Cao 100 als belangrijke inspiratiebron.

Vlaamse overheid, Departement Bestuurszaken / Afdeling Preventie en Bescherming

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.